קֵיסָר

לחלום לצאת לחו~ל ולפגוש את קיסר האומה במסעות שלך, מציין שתעשה מסע ארוך, שלא יביא הנאה ולא ידע רב.