קֵיסָרִית

לחלום על קיסרית, מציין שאתה תהיה נעלה בכבוד רב, אבל תתן לגאווה להפוך אותך מאוד לא פופולרי. לחלום על קיסרית ועל קיסר זה לא רע במיוחד, אבל לא מביא לאדם טוב מהותי.