אירוסין

חולמת על התקשרות עסקית, מציינת טשטוש ודאגות בסחר. עבור אנשים צעירים שחולמים שהם מאורסים, מציין שלא יעריצו אותם הרבה. חולמת על שבירת אירוסין, מציינת חפזה ופעולה לא חכמה בעניין חשוב כלשהו או אכזבות עשויות לבוא בעקבותיה.