מהנדס

לראות מהנדס, מבשר מסעות עייפים אך מפגשים משמחים.