אנגלית

לחלום, אם אתה זר, לפגוש אנשים אנגלים, מציין כי תצטרך לסבול באמצעות עיצובים אנוכיים של אחרים.