מַעֲטָפָה

מעטפות שנראות בחלום, מבשר חדשות על צוות שחקנים מצער.