גלות

עבור אישה שחולמת שהיא גולה, מציין שהיא תצטרך לעשות מסע שיפריע למעורבות או הנאה כלשהי. ראה גירוש.