גבות

גבות, מציין כי תיתקל במכשולים מרושעים בעתידך הקרוב.