אגדות

חולמת לקרוא או לספר אגדות, מציינת משימות נעימות וסבב רוחי ספרותי. לצעירים זה מסמל התקשרות רומנטית. לשמוע או לספר אגדות דתיות, מציין שהחולם יהפוך למסור מאוד.