בַּז

לחלום על בז, מציין כי השגשוג שלך יהפוך אותך למושא של קנאה ורשעות. עבור אישה צעירה, החלום הזה מציין שהיא תירגע על ידי יריבה.