אַבָּא

לחלום על אביך, מסמל שאתה עומד להיות מעורב בקושי, ותצטרך ייעוץ נבון אם אתה מחלץ את עצמך ממנו. אם הוא מת, זה מציין שהעסק שלך מושך בכבדות, ותצטרך לנקוט בזהירות בניהולו. עבור אישה צעירה שחולמת על אביה המת, מעיד על כך שמאהבה ישחק, או שהוא, כוזב אותה.