חַג

חולמים על סעודה, מנבאים שתוכננו לכם הפתעות נעימות. לראות אי סדר או התנהגות לא נכונה בחג, מנבא מריבות או אומללות בגלל רשלנות או מחלה של אדם כלשהו. להגיע מאוחר לחג, מציין כי עניינים טורדניים יעסיקו אותך.