שרכים

לראות שרכים בחלומות, מנבא ששעות נעימות יפרקו מבשרי קדמה קודרים. לראות אותם קמלים, מצביע על כך שמחלה רבה ומגוונת בקשרי המשפחה שלך תגרום לך תסיסה קשה.