דמות

חולם על דמויות, מעיד על מצוקה נפשית וטועה גדולה. אתה תהיה המפסיד בעניין גדול אם לא תיזהר מהמעשים והשיחה שלך.