קוֹבֶץ

חולם שאתה רואה קובץ, מסמל שתבצע עסק כלשהו אשר יתגלה כלא מספק בקיצוניות. לראות קבצים, לאחסן חשבונות ועיתונים חשובים אחרים, מנבא דיונים מונפשים בנושאים הנוגעים לעניינים משמעותיים, וגורמים לך לחוסר שקט ואי נחת. תחזיות לא טובות לעתיד נרמזות גם בחלום זה.