אַחלָמָה

אמטיסט נראה בחלום, מייצג נחת בעסקים הוגנים. עבור אישה צעירה שתאבד אמטיסט, מבצרת אירוסים שבורים ואביזרי אהבה.