תקציב אש

לחלום על תקציב שריפה, מציין אי הסכמה בנושאים קטנים.