כַּבַּאי

לראות כבאי בחלומות שלך, מסמל את קביעות החברים שלך. עבור אישה צעירה לראות כבאי נכה, או להיפגש עם תאונה אחרת, יש בכך משום סכנה חמורה שמאיימת על חבר קרוב.