פִּשׁתָן

כדי לראות פשתן בחלום, ארגונים משגשגים מסומנים.