טִיסָה

חולם על טיסה, מסמל חרפה וחדשות לא נעימות על הנעדרים. עבור אישה צעירה שחולמת על מעוף, מעידה על כך שהיא לא שמרה על דמותה מעל תוכחה, ומאהבה יזרוק אותה הצידה. לראות משהו בורח ממך, מציין שתנצח בכל טענה.