צָף

חולמת לצוף, מציינת שתנצח את המכשולים המנצחים אותך לכאורה. אם המים בוציים הניצחונות שלך לא יהיו משמחים.