שיטפונות

לחלום על שיטפונות להרוס אזורים נרחבים במדינה ולשאת אותך בפסולת הבוצית שלה, מציין מחלה, אובדן בעסקים והמצב הכי לא מאושר ומעורער במדינת הנישואין. ראה מים.