נייר זבוב

חולמת על נייר זבוב, מסמלת בריאות לקויה וחברות משובשת.