מִבצָר

לחלום שאתה מרותק למבצר, מציין כי אויבים יצליחו להציב אותך במצב לא רצוי. להכניס אחרים למבצר, מציין את היכולת שלך לשלוט בעסקים או על נשים.