מבוהל

לחלום שאתה מפוחד מכל דבר, מציין דאגות זמניות וחולפות. ראה נאמן.