עתיד

לחלום על העתיד, הוא פרוגנוסטיקה של התחשבנות זהירה והימנעות מפזרנות מזיקה.