אנדרונים

אנדרונים שנראים בחלום, מציינים רצון טוב בקרב חברים, אם הברזלים תומכים בשריפת בולי עץ | אם הם נמצאים באח ריק, מסומנים אובדן רכוש ומוות.