אַשׁפָּה

לראות ערימות של זבל בחלומות שלך, מעיד על מחשבות על שערורייה חברתית ועל עסק לא טוב מכל סוג. עבור נקבות חלום זה מבשר רעות של זלזול ועריקה מצד אוהבים.