אֲנֶקדוֹטָה

לחלום על התייחסות לאנקדוטה, מסמל שאתה מעדיף מאוד חברות הומוסקסואלית על זו של אינטלקט, ושהעניינים שלך יתבררו לא יציבים כמוך. עבור אישה צעירה שתשמע אנקדוטות הקשורות, מציין שהיא תהיה מסיבה עליזה של מחפשי הנאה.