גבל

לחלום על גמלון, מציין שתהיה עמוסה במרדף לא רווחי אך לא נעים. כדי להשתמש באחד כזה, מציין שהקפדנות תוצג על ידך כלפי חבריך.