חלטורה

כדי להריץ הופעה בחלומך, תצטרך לוותר על מסע נעים לאירוח מבקרים לא רצויים. גם מחלה מאיימת עליך. ראה עגלה.