קודר

להיות מוקף במצבים קודרים רבים בחלומך, מזהיר אותך מפני אי נעימות ואובדן שמתקרבים במהירות. ראה ייאוש.