עלי זהב

לחלום על עלי זהב, מסמל שעתיד מחמיא לפניך.