רְכִילוּת

לחלום להיות מעוניין ברכילות נפוצה, תעבור צרות משפילות שנגרמות בגלל ביטחון יתר בחברות חולפת. אם אתה מושא לרכילות, אתה עשוי לצפות להפתעה מהנה כלשהי.