פָּטֵיפוֹן

חולם לשמוע את הגרמופון, מנבא את הופעתו של איזה חבר חדש ונעים שיעניק את עצמו ברצון לקדם את ההנאה שלך. אם הוא נשבר, אירוע גורלי כלשהו יסכל ויכריע את התענוגות שאתה מחזיק בציפייה.