רוֹטֶב

חולמת לאכול רוטב, מבשרת בריאות כושלת ומאכזבת עסקים.