יווני

חולמת לקרוא יוונית, מציינת כי הרעיונות שלך יידונו ויתקבלו סופית ושימשו לשימוש מעשי. אם לא מצליחים לקרוא אותו, מציין שקשיים טכניים הם בדרך שלך.