שחפים

לחלום על שחפים, היא נבואה של התנהלות שלווה עם אנשים לא נדיבים. לראות שחפים מתים, פירושם הפרדה רחבה לחברים.