מַרזֵב

לחלום על מרזב, הוא סימן של השפלה. אתה תהיה הגורם לאומללות לאחרים. כדי למצוא פריטי ערך במרזב, תוטל ספק בזכותך לרכוש מסוים.