תְלִיָה

לראות מפגש גדול של אנשים שמתאספים בתלייה, מציין כי אויבים רבים יתאגדו יחד כדי לנסות להרוס את עמדתכם בקרבם. ראה ביצוע.