זוֹנָה

לחלום להיות בחברת זונה, מציין הנאות וצרות שלא נבחרו במעגלים החברתיים שלך, והעסקים יסבלו מדיכאון. אם תתחתן עם אחת, האויב יאיים על החיים.