קְצִיר

חולם על זמן הקציר, הוא מבשר של שגשוג והנאה. אם תשואות הקציר בשפע, האינדיקציות טובות למדינה ולמדינה, שכן מכונות פוליטיות יטחנו כדי לקדם את כל התנאים. יבול לא טוב הוא סימן לרווחים קטנים.