בְּלִיל

חולמים שאתה אוכל חשיש, צערים וייסורים רבים ניבאו. אתה בטח מוטרד מקנאות וטענות שונות בגלל זוטות בלבד, ובריאותך תאויים באמצעות דאגה. עבור אישה החולמת שהיא מבשלת חשיש, מציין שהיא תקנא בבעלה, וילדים יהוו אבן נגף לחוסר הרצון שלה.