קַסדָה

לחלום לראות קסדה, מציין סבל מאובד ואובדן יימנע על ידי פעולה נבונה.