זרעי קנבוס

לראות זרעי קנבוס בחלומות, מציין את הגישה הקרובה של ידידות עמוקה ומתמשכת. לאיש העסקים מוצגת הזדמנות נוחה לעשיית כסף.