תַרְנְגוֹלֶת

חולם על תרנגולות, מציין מפגשים משפחתיים נעימים עם חברים נוספים. ראה תרנגולות.