נָזִיר

חולם על נזיר, מציין עצב ובדידות הנגרמים על ידי בוגדנותם של חברים. אם אתה נזיר בעצמך, תמשיך במחקרים בנושאים מורכבים, ותתעניין מאוד בדיוני השעה. למצוא את עצמך במגורי הנזיר, מציין חוסר אנוכיות כלפי אויבים וחברים כאחד.