גאות

לחלום על הגאות מעיד על התקדמות חיובית בענייניך.