הקודש

לחלום שאתה לוקח חלק בקודש הקודש, מזהיר אותך שתתפטר מדעותיך העצמאיות בכדי לזכות ברצון קליל. אם אתה חולם שאין ארוחת לחם או יין לארוחת הערב, תגלה שסבלת מהרעיונות שלך להיעזר לשווא, מכיוון שאתה לא קרוב יותר למטרה שלך. אם אתה מסורב לזכות הקהילה ואתה מרגיש ראוי, יש תקווה שתשיג עמדה בולטת שנראתה בספק רב, מכיוון שמתנגדיך פופולריים וחזקים. אם אתה מרגיש לא ראוי, תפגוש באי נוחות רבה. לחלום שאתה נמצא בגוף של בפטיסטים שלוקחים התייחדות, מציין שתגלה שחבריך גדלים ובלתי הולמים, ואתה תחפש זרים אחר הרמוניה.