יַעְרָה

לראות או להתכנס, יערות, מציין שאתה תהיה משגשג בסיפוק ונישואיך יהיו מאושרים באופן מיוחד.